Karlovarský folklorní festival
Mezinárodní folklorní lázeň
31. 8. - 4. 9. 2022

Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s.

Soubor písní a tanců Dyleň slaví tento rok šedesát pět let své nepřetržité činnosti. V roce 1957 ho v Karlových Varech založili manželé Miroslav a Aleša Balounovi. Ti přišli jako učitelé do vysídleného pohraničí v roce 1945 a začali se věnovat systematickému sběru a studiu místních písní, tanců a lidového oděvu. Paní Aleša vydala celou řadu odborných publikací, které dodnes zůstávají hlavním zdrojem inspirace pro činnost mnoha folklorních souborů našeho regionu.

Při hledání prvotních začátků souboru se ale musíme ohlédnout do minulosti ještě trošku před rok 1957. V roce 1954 založil totiž učitel hudby a matematiky Miroslav Baloun při základní škole Jana Ámose Komenského (té, která dnes už nestojí, protože na jejím místě byl postaven hotel Thermal) pěvecký sbor. Za čas napadlo jeho manželku Alešu oživit dětský zpěv tancem. A právě v roce 1957 začaly Karlovarský dětský sbor písní a taneční kroužek vystupovat společně. Děti postupně odrůstaly a z dětského tanečního kroužku se přirozeným způsobem stal v roce 1963 soubor dospělý, vystupující až do roku 1974 pod jménem Mládí. Od doby svého založení nacvičoval tento soubor tance z různých oblastí tehdejšího Československa a tuto mozaiku předváděl hlavně zahraničním návštěvníkům Karlových Varů. V roce 1974 bylo Mládí přejmenováno na Dyleň podle bájemi opředené hory Dyleň v Českém lese, která leží na česko-německé hranici, a pod tímto názvem funguje soubor až do dnešní doby.

S časem se měnily názvy souboru, jeho zřizovatelé i společenské režimy, ale nemění se lidé. Služebně nejstarší dnešní tanečníci totiž prošli jak tanečním kroužkem, tak souborem Mládí a dodnes vesele tančí v souboru Dyleň. Se souborem strávili až neuvěřitelný počet let. Nejzasloužilejší členka souboru, Ivanka Holubová, již strávila v souboru více než 50 let!

Uvolnění poměrů po roce 1989 přineslo mnoho pozitivních změn i do činnosti souboru Dyleň. Soubor nikdy nebyl nikým rozmazlován a hýčkán, fungoval spíš na okraji pozornosti a měl vždy jen to, o co se sám přičinil. Brzy po revoluci se stal samostatným občanským sdružením, a zatímco mnohé do té doby věhlasné soubory hořekovaly nad rozpadem svých bohatých zřizovatelů, soubor Dyleň, odkázaný vždy jen sám na sebe, začal vzkvétat. Zaměřil se na zpracovávání folklorního materiálu z Karlových Varů a jejich širšího okolí, Podkrušnohoří a Poohří, tedy nejzápadnějšího cípu Čech. Snaží se tím oživit tradice kraje, kde vedle sebe po staletí žili Češi a Němci. Písně a tance česko-německého pomezí ležely dlouho opomíjeny ve zpěvnících a rukopisných sbírkách. Po mnoho desetiletí nebylo totiž politicky žádoucí prezentovat českou muziku s německými vlivy. Dnes se jeví tyto melodie zajímavé a neoposlouchané a vzbuzují zájem posluchačů i odborníků.

V současné době sdružuje Dyleň 113 členů, počínaje maličkými Holoubátky, přes trochu větší Blešky, Dětský folklorní soubor Dyleň (spoluzřizovatelem dětských složek je Dům dětí a mládeže Karlovy Vary – Čankovská), lidovou muziku a dospělou složku. Tu tvoří 7 seniorských tanečních párů a 10 párů Jelenů, což jsou středoškoláci a vysokoškoláci, většinou bývalí tanečníci dětského souboru. Jen málokterý dospělý soubor se může pochlubit tím, že na jevišti zároveň tancují rodiče a jejich děti. Příchod mladých členů z dětského souboru do kategorie dospělých totiž neznamená v Dyleni výměnu generací, nýbrž jen rozšíření souboru. Všichni vystupují v zrekonstruovaných karlovarských krojích.

Každoročně se dětská i dospělá složka zúčastňuje mnoha známých folklorních festivalů a přehlídek v celé naší republice a přiváží z nich řadu ocenění. Například ve Strážnici, na nejznámějším festivalu u nás, na který se touží dostat každý soubor, vystupoval Dyleň sedmkrát a je nositelem titulu Laureát MFF ve Strážnici (1988), což je nejvyšší titul, jakého u nás může folklorní soubor dosáhnout. Dětský folklorní soubor Dyleň patří mezi nejlepší dětské kolektivy v ČR, což pravidelně potvrzuje při celostátních přehlídkách.

Dyleň rád a s hrdostí reprezentuje a propaguje své krásné město a s pýchou ho také ukazuje účastníkům Karlovarského folklorního festivalu, jehož pořadatelem je od roku 1996 právě soubor Dyleň. Za uplynulé ročníky festivalu přijelo na pozvání Dyleně do Karlových Varů hrát, zpívat a tancovat přes 7000 účastníků nejen z Čech, Moravy, Slezska, ale i z 35 zemí 5 různých kontinentů! Všichni bez rozdílu jsou nadšeni krásou Karlových Varů a mnozí se sem jako turisté vracejí. Od roku 1989 účinkoval soubor celkem v 20 evropských zemích, v Mexiku, Malajsii, Izraeli a chystá se na Kapverdy. Lidovou muziku Dyleně je možné slýchat na vlnách Českého rozhlasu, na zvukových nosičích, soubor několikrát nahrával pro naši a německou televizi, rád navštěvuje akce v partnerských městech Karlových Varů.

Žádný úspěch však není zadarmo. Za vším je třeba vidět hodiny tvůrčí a organizátorské práce, zkoušek a tréninků. Na zkoušky je třeba obětovat dva večery v týdnu, na festivaly volné víkendy a na zahraniční cesty dovolenou. Ale my z Dyleně to děláme rádi, jinak bychom to přece nemohli vydržet ty dlouhé desítky let!

Další informace o činnosti a vystoupeních souboru naleznete na stránkách SPaT Dyleň, Karlovy Vary